Sieć

W trakcie realizacji projektu oraz po jego zakończeniu funkcjonować będzie europejska sieć osób i instytucji zainteresowanych tematyką projektu. Członkowie sieci mogą wziąć udział w przygotowaniu pakietu szkoleń oraz przedstawić swoje opinie na temat przygotowanych w trakcie projektu materiałów. Mają również dostęp do wybranych materiałów szkoleniowych oraz konkretnych wyników projektu.

Ponadto członkowie sieci otrzymują regularnie biuletyn (newsletter) – The Hospital Environment & Waste Manager - zawierający informacje o realizacji projektu oraz tematy powiązane z zarządzaniem odpadami medycznymi.

Członkowie sieci projektu będący profesjonalistami z branży gospodarki odpadami będą mieli okazję włączyć się w ocenę materiałów szkoleniowych przygotowanych przez partnerów i mieć wpływ na ich ostateczną formę.

Sieć w LinkedIn będzie platformą dla ludzi zainteresowanych tematyką odpadów medycznych, pozwalającą na omówienie bieżących problemów. Mamy nadzieję, że sieć będzie się dynamicznie rozwijać zarówno w trakcie realizacji projektu, jak również po jego zakończeniu.

Aby przyłączyć się do sieci, wystarczy:

 

 

  

Some description

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.