Publikacje

W trakcie projektu opracowane zostaną publikacje dotyczące projektu oraz gospodarki odpadami medycznymi, a także zebrane zostaną publikacje krajowe i zagraniczne w tym temacie, z którymi można zapoznać się na poniższych stronach

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.