Aktualności

Warsztaty informacyjne "Gospodarowanie odpadami medycznymi", Warszawa, 10 czerwca 2015 r.

10 czerwca 2015 roku odbyły się warsztaty informacyjne projektu EU-HCWM zorganizowane przez Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ-PIB) - polskiego partnera projektu. W warsztatach wzięło udział ponad 60 osób: przedstawicieli szpitali, stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspekcji sanitarnej, uczelni i przedsiębiorców.

Na warsztatach przedstawiono prezentacje dotyczące projektu EU-HCWM:

1) Informacje ogólne o projekcie „Opracowanie Standardów Kwalifikacji Zawodowych w zarządzaniu odpadami medycznymi” EU-HCWM - Paweł Wowkonowicz, IOŚ-PIB
2) Krajowe Standardy Kwalifikacji Zawodowych (KSKZ) dla zarządzających odpadami medycznymi - Bartosz Malowaniec, IOŚ-PIB
3) Ścieżki kwalifikacji dla zarządzających odpadami medycznymi - Anna Bojanowicz-Bablok, IOŚ-PIB

Ponadto w ramach warsztatów odbyło się szkolenie dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi, na którym zaprezentowano prezentacje:

4) Najważniejsze zmiany w ustawodawstwie polskim dotyczące odpadów medycznych - Anna Rolewicz-Kalińska, Politechnika Warszawska
5) Problemy związane z gospodarką odpadami w podmiotach świadczących usługi medyczne - Krzysztof Kanclerski, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny (NIZP-PZH)
6) Dobre praktyki w gospodarce odpadami i ochronie środowiska w podmiotach świadczących usługi medyczne - Paweł Głuszyński, Health Care Without Harm (HCWH)

Wszystkie prezentacje można ściągnąć z poniższej lokalizacji.

Zdjęcia z wydarzenia można obejrzeć w albumie internetowym.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.