Aktualności

Szpital Środowisko i zarządzający odpadami - czerwiec 2016 Issue

Zapraszamy do czerwca 2016 r wydaniu biuletynu HE & WM, biuletynu projektu EU-HCWM. Obecnie porusza się w ostatnim okresie 6 miesięcy realizacji projektu. Obecnie pracuje na planie eksploatacji dla projektu out-put i również stara się zwiększyć liczbę sieci zawodowych związanych z projektem. Ponadto jesteśmy również rozwój platformy e-learningowej, która ułatwi dostęp online do programu treningowego i gdzie rele-wiednimi kwalifikacje zawodowe. Więcej szczegółów na wszystko to w lecie newslettera.

Jak to tradycja z tych projektów są zwykle zakończyć się wydaniem końcowej konferencji, a my nie różnią. Jesteśmy w trakcie planowania tego wydarzenia, i pracują nad konferencji we współpracy z Narodowym Wyniki Grupy Doradczej NHS o odpadach w Birmingham w dniu 10 listopada tego roku. Będziemy dostarczać pełne dane dotyczące miejsca i porządku w lecie biuletynu, który zostanie opublikowany w pierwszym tygodniu sierpnia.

W tej kwestii możemy zastanowić się nad najnowszymi partnerów projektu spotkań we Włoszech, a także doczekać następnego spotkania w dniu 4 i 5 lipca w Warszawie. Mamy również zgłosić się na niektóre z inicjatyw HCWM partnerów zarówno w Albanii i Wielkiej Brytanii.

W tym przypadku:

  • Projekt spotkań koordynacyjnych - Reggio Emelia, Włochy
  • Najnowsze Branżowe
  • Sharps bezpieczeństwa
  • ISWA HCWM konferencja przeglądowa
  • NHS NPAG Aktualizacja
  • HCWM Albania
  • Sieci profesjonalne

Mamy nadzieję, że ten miesiąc problemu.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.