Aktualności

Spotkanie partnerów projektu EU-HCWM w Warszawie

W dniach 4-5 lipca 2016 r. odbyło się spotkanie partnerów projektu EU-HCWM.

Podczas spotkania omówiono wyniki dotychczasowych prac - projekt kwalifikacji i opracowane moduły szkoleniowe. Koordynator projektu przedstawił projekt platformy e-learningowej, która zostanie przygotowana w ramach projektu. Dyskutowano również nad możliwościami dalszego wykorzystania wyników projektu w poszczególnych krajach partnerskich.

Ustanolo również miejsce i termin konferencji kończącej projekt EU-HCWM: Birmingham, 10-11 listopada 2016 r.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.