Aktualności

Końcowa konferencja przeglądowa

Jak to tradycja z projektami finansowanymi w ramach programu Leonardo Da Vinci normalnie zakończyć się wydaniem końcowej konferencji, gdzie końcowe rezultaty projektu i wyjścia są rozpowszechniane wśród szerszej grupy interesariuszy.

Projekt EUHCWM nie zerwać z tradycją w dniu 10 listopada 2016 roku była gospodarzem, we współpracy z National Health Service, National Wyniki Advisory Group, Best Value Grupy na odpady końcowej imprezy w Birmingham.

Była to doskonała impreza o charakterze międzynarodowym programie głośników i wysoką jakość wszystkich delegatów, którzy przybyli bezpośrednio z dziedziny gospodarki odpadami zdrowotnej. To było bardzo miłe, aby zobaczyć niektóre odpady wielu profesjonalnych menedżerów opieki zdrowotnej uczestniczyć w tym wydarzeniu. Było kilka 75 delegatów zarejestrowanych w dniu, który był doskonały skręt się takiej konferencji niszy.

Dobrze było zobaczyć taki zróżnicowaną grupę delegatów, reprezentujących członkiem UE i kandydujących / nowych państw członkowskich, w tym przypadku. To jest doskonała, aby zobaczyć, że w tych dwóch ostatnich przypadkach kwestia HCWM jest już mocno na ich programów krajowych.

Program głośników odzwierciedlenie zakresu samego projektu i były składki strategicznym, jak również perspektyw operacyjnych. Było to szczególnie miłe, aby móc zaprezentować najlepsze praktyki z całej Wielkiej Brytanii i UE z doskonałą prezentacje zarówno NPAG i członków zespołów projektowych w tym zakresie.

Było to szczególnie interesujące, aby usłyszeć od NHS Sustainability Jednostki co oczywiście ma znacznie szersze kompetencje niż naciskiem projektu. Niemniej był to ważny strategiczny przegląd NHS agendy zrównoważonego rozwoju, której gospodarka odpadami jest bez wątpienia kluczowym elementem.

Był doskonały opis przedstawiony w pracach grupy Zero Waste Europie, a także bardzo pouczające przedstawienia przez NHS Konfederacji, na temat wyzwań dla służby zdrowia w świetle głosowania BREXIT. Ponadto była również bardzo ciekawa prezentacja z Grecji w sprawie wpływu kryzysu finansowego na ich usług opieki zdrowotnej.

Ostateczne sesje projektu koncentruje się na zarządzaniu odpadami opieki zdrowotnej i nie była doskonała prezentacja projektów HCWM zarówno na kontynencie afrykańskim, a bliżej domu, w Albanii.

Konferencja zakończyła się z partnerami projektu dostarczających trzy prezentacje na temat przyszłego rozwoju paneuropejskiego profesjonalna sieć specjalistów gospodarki odpadami i ochrony zdrowia świadczących kwalifikacji zawodowych; przegląd nowego portalu e-learningowego w oparciu o program Moodle i wreszcie przegląd działań projektów w zakresie wdrażania wyników projektu.

Obecnie partnerzy projektu są w porozumieniu z Międzynarodowym Stowarzyszeniem stałych odpadów o umowę posunięcia naprzód formalny program szkolenia w całej UE dla menedżerów odpadów opieki zdrowotnej w każdym z trzech ról.

Brytyjski partner jest dodatkowo w rozmowach z NHS mieć te kwalifikacje zawodowe dostępne dla specjalistów zarządzania odpadami opieki zdrowotnej w całej Wielkiej Brytanii, jak i formalnych kwalifikacji zawodowych dostosowane do krajowych ram kwalifikacji zawodowych.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać więcej informacji na temat jakiegokolwiek projektu można znaleźć na stronie internetowej projektu w www.euhcwm.eu lub e-mail: media@icerms.com

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.