Aktualności

Biuletyn Projecktu EU-HCWM - Styczeń 2015

 

Treść

Spotkanie koordynacyjne w Berlinie

Sieci profesjonalistów projektu EU-HCWM

Strona internetowa EU-HCWM

Kompendium wiedzy projektu EU-HCWM

ISWA — grupa robocza dotycząca odpadów medycznych

Spotkanie SQA i WAMITAB w Glasgow

Konferencja: Healthcare without Harm (HCWM) - Sustainable Healthcare - Budapeszt, Węgry

Wiadomości branżowe

HCWH - Warsztaty zrównoważonych praktyk w Bolonii

Środowisko szpitalne na oddziale: Najlepsze Praktyki w Hiszpanii

Główne rezultaty projektu: Europejskie Ramy Kwalifikacji dla zarządzających instalacjami zagospodarowania odpadów - SWFM-QF”

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.