Aktualności

Biuletyn Projektu EU-HCWM - Marzec 2015

Witamy w marcowym wydaniu biuletynu EU-HCWM.

W pierwszej połowie 2015 roku partnerzy projektu będą mieli ważne zadanie do wykonania, a mianowicie będą organizowali krajowe warsztaty informacyjne, mające na celu promowanie głównych zadań i wyników projektu.

Jednym z głównych wyników projektu jest opracowanie Ram Kwalifikacji dla zarządzających gospodarką odpadami medycznymi (jest to szerzej omówione w jednym z artykułów w tym biuletynie).

Kolejnym krokiem będzie opracowanie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych, a następnie powiązanie ich ze zbiorem modułów szkoleniowych. Po zakończeniu tej części projektu nastąpi opracowywanie części szkoleniowej w formie prezentacji PowerPoint.

Raporty porównawcze są przygotowywane i będą dostępne w wersji angielskiej po 1 kwietnia 2015, następnie zostaną przetłumaczone na język polski.

Strona internetowa projektu jest na bieżąco uaktualniana i zaobserwowano większy na niej ruch i zainteresowanie. Ponadto jest ciągle rozbudowywana sieć interesariuszy poprzez LinkedIn.

Ponadto kolejne spotkanie koordynacyjne projektu, organizowane przez Club EMAS, odbędzie się w Barcelonie.

Projekt EU-HCWM zmierza ku półmetkowi, a głównym tematem kolejnego spotkania będą kwestie administracyjne i finansowe projektu oraz raport okresowy.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.