Aktualności

Biuletyn Projektu EU-HCWM - Luty 2016

Zapraszamy do zimowego wydania naszego biuletynu projektu EU-HCWM. Właśnie przekroczyliśmy dwa lata trwania projektu i opracowaliśmy program szkoleniowy oraz trzy kwalifikacje, które zostały oceniane i skomentowane przez ekspertów.

Celem ostatniego roku realizacji projektu będzie rozwój E-platformy internetowej, rozbudowa sieci interesarjuszy projektu (profesjonalistów z branży) oraz publikacja planu eksploatacji najważniejszych produktów projektu: opracowanych kwalifikacji i e-platformy internetowej.

W 2016 roku będziemy gospodarzami konferencji projektu EU-HCWM w Zjednoczonym Królestwie. Miejsce i termin zostanie podany w późniejszym terminie, po spotkaniu parterów projektu we Włoszech.

Od ostatniego biuletynu mieliśmy bardzo pracowity okres, który zostanie pokrótce omówiony w niniejszym biuletynie.

Zapraszamy do przeczytania pełnej angielskiej wersji!

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.