Aktualności

Biuletyn Projektu EU-HCWM - Lato 2015

Proces wewnętrznej oceny standardów zawodowych dla nowych świadectw w zakresie zarządzania odpadami medycznymi (EU-HCWM)

Jednym z kamieni milowych projektu było przygotowanie standardów zawodowych oraz modułów kwalifikacyjnych kursów zawodowych dla nowej kwalifikacji w zakresie zarządzania odpadami medycznymi. Na początku projektu zespół partnerów zaproponował listę proponowanych modułów dla nowej kwalifikacji i przeprowadził konsultacje z kluczowymi interesariuszami w krajach partnerskich projektu.

Proces konsultacji trwał od 2 do 3 miesięcy i obejmował dystrybucję ok. 1000 kwestionariuszy oceny wewnętrznej wśród członków sieci, na stronie internetowej i podczas warsztatów. Proces ten właśnie się zakończył i celem letniego wydania biuletynu projektu jest przedstawienie wyników. Trudnym zadaniem było zrównoważenie interesów i poglądów tak wielu oceniających, ale mamy nadzieję, że udało się uzyskać równowagę.

Ostatecznie zaproponowane zostały trzy różne ścieżki kwalifikacji odzwierciedlające różne funkcje pełnione w ramach zarządzania odpadami medycznymi:

  1. Ścieżka 1: Zarządzanie odpadami medycznymi w placówce opieki zdrowotnej
  2. Ścieżka 2: Zarządzanie odpadami medycznymi w instalacji przetwarzania odpadów medycznych
  3. Ścieżka 3: Zarządzanie odpadami medycznymi podczas transportu odpadów medycznych

Kluczowe kwestie pozytywnie ocenione w trakcie procesu konsultacji dotyczyły wyboru odpowiedniego poziomu EQF, elastyczności wyboru modułów szkoleniowych w ramach danej ścieżki (obowiązkowe/fakultatywne).

W połowie projektu konsorcjum opracowało standardy zawodowe dla nowej kwalifikacji oraz projekt modułów kwalifikacji zawodowych dla tych standardów, a w kolejnym etapie moduły kwalifikacji zostaną ocenione przez ekspertów zewnętrznych oraz opracowane zostaną materiały szkoleniowe. Proces ten zakończy się w październiku 2015.

Dziękujemy za Państwa wkład i życzymy przyjemnych wakacji.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.